STROKOVNI POSVET

GERONTOLOŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

z naslovom

»Ljubljana – starejšim prijazno mesto: izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana po pandemiji COVID-19«

četrtek, 17. junija 2021, ob 16.00 uri.

Strokovni posvet bomo izvedli na daljavo preko povezave za videokonferenco ZOOM:

Meeting ID: 989 7448 5353
Passcode: 807809

Tematika letošnjega strokovnega posveta je v krizi pandemije COVID 19 še posebej aktualna, saj obravnava vprašanja in razsežnosti socialne izključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana, v času pandemije, in preučuje nove inovativne pristope za postopno vzpostavljanje in izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana, po pandemiji. Multidisciplinarnost strokovnega posveta zagotavlja predstavitev različnih strokovnih praks in pristopov, metod in oblik dela, projektnih in raziskovalnih rešitev za izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana na različnih področji obravnave, skrbi in dela s starejšimi.

Ugotavljamo namreč, da so starejši v tej zdravstveni, posledično pa tudi družbeni krizi, še posebej ranljiva ciljna skupina, ki ji bomo na strokovnem posvetu namenili več strokovne pozornosti. Prav zato je osnovni namen strokovnega posveta, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana, osvetliti in ovrednotiti prizadevanja različnih strok, institucij, strokovnih združenj in nevladnih organizacij za izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana, v času po pandemiji COVID-19, saj le tako povezani in sodelovalni lahko udejanjamo skupno vizijo, da je »Ljubljana starejšim prijazno mesto« na vseh področjih družbene realnosti, tako v lokalnem, ko tudi širše regionalnem in nacionalnem smislu.

Mestna občina Ljubljana je do sedaj sofinancirala izvedbo že treh strokovnih posvetov Gerontološkega društva Slovenije in sicer v letu 2017, 2018 in 2020. Letošnji strokovni posvet je že četrti v nizu z vodilnim sloganom »Ljubljana – starejšim prijazno mesto«.

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETA

 Pozdravni nagovori

16.00 – 16.05Amir Crnojević, dipl. soc. menedž.Pozdravni nagovor predsednika Gerontološkega društva Slovenije
16.05 – 16.10 Zoran JankovićPozdravni nagovor župana Mestne občine Ljubljana

Strokovni prispevki

16.10 – 16.20zasl. red. prof. ddr. Marija Ovsenik, doc. dr. Nikolaj LipičSocialna vključenost med protislovji in dilemami sodobnih strateških usmeritev socialne politike
16.20 – 16.30izr. prof. dr. Jana Mali    Spremembe v odnosu do starih ljudi zaradi epidemije covida-19 in priložnosti za nove prakse na področju dolgotrajne oskrbe
16.30 – 16.40dr. Marija Milavec Kapun, viš. med. ses., uni. dipl. org., prof. def.Dostopnost zdravstvenih storitev za starostnike v času epidemije covid-19
16.40 – 16.50asist. dr. Polona Rus Prelog, dr. med., spec. psihiatrije, Anja Kokalj Palandačić, dr. med., spec. psihiatrijeSkrb za duševno zdravje starostnikov z demenco in njihovih svojcev v času pandemije covid-19    
16.50 – 17.00doc. dr. Barbara GrintalSocialna vključenost preko skupin starih ljudi za samopomoč v Mestni občini Ljubljana
17.00 – 17.10Amalija Šiftar, dipl.iur., dr. Beata Akerman, univ. dipl. soc. del., spec.Starejši za starejše v času epidemije covid-19  
17.10 – 17.20Petra Boh, dipl. del. ter., Ana Bevk Umiastowski, univ. dipl. ped. – smer andragogika, Medeja Novljan, univ. dipl. soc. del.Z integriranim pristopom nad osamljenostjo starih ljudi med pandemijo covida-19
17.20 – 17.30asist. Otto GerdinaStarizem in zdravstvo v Sloveniji: zaznave zdravja Ljubljančanov in drugih prebivalcev Slovenije v času epidemije koronavirusa
17.30 – 17.40David Krivec, univ. dipl. soc.Vključevanje oseb z demenco v prilagojene aktivnosti v času epidemije covid-19
17.40 – 17.50Alijana Šantej, prof. ped., Urška Telban, prof. slov. in org. soc. mrežeIzobraževanje starejših kot podlaga za njihovo socialno vključenost  
17.50 – 18.00Klara Golob, mag. soc. del. in univ. dipl. etn. in kult. antr.Odpiranje v času splošnega zapiranja: Odziv Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljubljana na potrebe starejših v času epidemije
18.00 – 18.10Katja Krivec, univ. dipl. soc. del.Dnevni centri aktivnosti za starejše (DCA) kot priložnost za izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana
18.10 – 18.20izr. prof. dr. Jana Mali, asist. Benjamin Penič, mag. soc. del.Dobre prakse socialne participacije v domovih za stare ljudi v času epidemije covida-19
18.20 – 18.30Miranda Vrh, univ. dipl. soc. del.  Pomoč na domu kot priložnost za socialno vključevanje starejših: razvoj skozi čas
18.30 – 18.40Anja Kokalj Palandačić, dr. med., spec. psihiatrije, asist. dr. Polona Rus Prelog, dr. med., spec. psihiatrijeRazpoloženjske in anksiozne motnje starostnikov v času pandemije covid-19
18.40 – 18.50Edisa Halimović, dipl. m. s.Celostna oskrba starejših ljudi v domačem okolju po epidemiji covid-19
18.50 – 19.00Vlasta Hojan, univ. dipl. soc., Alenka Virant, mag. prof. andrag.Družabništvo – socialni vidik dolgotrajne oskrbe
19.00 – 19. 10Amir Crnojević, dipl. soc. menedž.Socialno vključevanje starih ljudi skozi prizmo organiziranega prostovoljstva
19.10 – 19.20doc. dr. Nikolaj Lipič, Vilko Kolbl, mag., Miranda Vrh, univ. dipl. soc. del.Razumevanje koncepta socialne vključenosti v kontekstu demografskih razmer v Mestni občini Ljubljana ter nacionalnih in evropskih primerjalnih študij
19.20Razprava

♦   ♦   ♦

V skrbi za zdravje vseh sodelujočih na strokovnem posvetu in tudi članic in članov Gerontološkega društva Slovenije ter ostalih partnerskih organizacij smo se odločili za izvedbo strokovnega posveta v videokonferenčni obliki.

Hvala za razumevanje.

♦   ♦   ♦

Izvedbo strokovnega posveta Gerontološkega društva Slovenije sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Udeležba na strokovnem posvetu je brezplačna.

 ♦   ♦   ♦

Veselimo se Vašega sodelovanja.

doc. dr. Nikolaj Lipič
vodja projekta

Amir Crnojević, dipl. soc. menedž.
predsednik Gerontološkega društva Slovenije